oxhead
Keeping World Rankings Fair
Login | Register
Search
AchIconThe Stone Guard
Achievement rate: World 163197, 10m 116372, 25m 10781
Average raid gear level for achievement: 521.9 ILvl
Characters required to trigger: 8 in the same raid

Kirin Tor-EU
Realm
#GuildRealmModeRaidNorm/Raw
1One Leap To Heaven (25)Kirin Tor-EU25Oct 3, 2012
10:14
2RampageKirin Tor-EU10Oct 3, 2012
19:26
3Fake (10)Kirin Tor-EU10ListOct 3, 2012
19:27
4KwA (10)Kirin Tor-EU-Oct 3, 2012
19:45
5Epsilon (25)Kirin Tor-EU25Oct 3, 2012
19:57
6Choc Epik (10)Kirin Tor-EU10Oct 3, 2012
20:23
7The Achievements Club (10)Kirin Tor-EU10ListOct 3, 2012
20:35
8Paradøxe (10)Kirin Tor-EU25ListOct 3, 2012
20:58
8Arcanis Obscurantis (10)Kirin Tor-EU25ListOct 3, 2012
20:58
10Renaissance (25)Kirin Tor-EU10ListOct 3, 2012
21:14
11Berserkers (10)Kirin Tor-EU25Oct 3, 2012
21:22
12IlliumKirin Tor-EU10ListOct 4, 2012
20:50
13Les Nuisibles (10)Kirin Tor-EU10ListOct 5, 2012
20:10
14Marche ou Crève (10)Kirin Tor-EU10ListOct 6, 2012
20:53
15Oxymore (10)Kirin Tor-EU10Oct 7, 2012
20:04
16Coeur de Givre (10)Kirin Tor-EU10ListOct 7, 2012
21:53
17RévoltéS (10)Kirin Tor-EU10ListOct 8, 2012
19:37
18Back To Basics (10)Kirin Tor-EU10ListOct 8, 2012
20:21
19Destinée (10)Kirin Tor-EU10ListOct 8, 2012
20:31
20High Spirits (10)Kirin Tor-EU10ListOct 9, 2012
20:05
21Les Insurgés (10)Kirin Tor-EU10ListOct 10, 2012
09:46
22Try Again (10)Kirin Tor-EU10ListOct 10, 2012
09:47
23Génesis (10)Kirin Tor-EU-Oct 10, 2012
13:06
24ømega (10)Kirin Tor-EU-Oct 10, 2012
13:19
25ZodiaqueKirin Tor-EU-Oct 10, 2012
17:50
26Pacte DemoniaqueKirin Tor-EU-Oct 10, 2012
19:34
27Totems du Disque Haut (10)Kirin Tor-EU10Oct 10, 2012
19:57
28Golden GlobeKirin Tor-EU-Oct 11, 2012
18:52
29Devoured by Vermin (10)Kirin Tor-EU-Oct 11, 2012
19:22
30Anastasis (25)Kirin Tor-EU25ListOct 11, 2012
20:22
31Les Saouls Doués (10)Kirin Tor-EU25ListOct 12, 2012
17:15
32MahaKirin Tor-EU-Oct 12, 2012
20:59
32AlménïaKirin Tor-EU-Oct 12, 2012
20:59
34Kingdom Of WhitnessKirin Tor-EU-Oct 13, 2012
12:11
35Le dernier ClanKirin Tor-EU25ListOct 13, 2012
16:11
36La Croisade d Emeraude (10)Kirin Tor-EU-Oct 13, 2012
19:26
37PointlessKirin Tor-EU-Oct 13, 2012
19:41
38Hail (10)Kirin Tor-EU-Oct 13, 2012
20:25
39Clan Yoru no senshi (10)Kirin Tor-EU25ListOct 14, 2012
10:54
40Pacte SanguinaireKirin Tor-EU-Oct 14, 2012
11:59
41Vade in Pace (10)Kirin Tor-EU-Oct 14, 2012
15:15
42The Achievements Club IIKirin Tor-EU10ListOct 14, 2012
19:14
43la kabal de torak (10)Kirin Tor-EU-Oct 14, 2012
21:34
44Focus Me Im FamousKirin Tor-EU10ListOct 15, 2012
18:29
44Académie de la Lumière (10)Kirin Tor-EU-Oct 15, 2012
18:29
46PVP AntityKirin Tor-EU-Oct 15, 2012
20:40
47Haunted (10)Kirin Tor-EU-Oct 15, 2012
21:23
48Héritiers de la Terre (10)Kirin Tor-EU-Oct 15, 2012
21:34
49La ligue de KharanosKirin Tor-EU25ListOct 16, 2012
20:52
50INSOUMIS (10)Kirin Tor-EU25ListOct 16, 2012
21:20
51DreamXKirin Tor-EU-Oct 17, 2012
11:03
52Edemonium (10)Kirin Tor-EU-Oct 17, 2012
13:21
53Cannibal Faction (10)Kirin Tor-EU10Oct 17, 2012
15:05
54OskanaKirin Tor-EU-Oct 17, 2012
19:17
55Pacte de LumièreKirin Tor-EU25ListOct 17, 2012
19:26
56NewjunkKirin Tor-EU-Oct 17, 2012
21:05
57Le second souffleKirin Tor-EU-Oct 17, 2012
22:32
58Troopers (10)Kirin Tor-EU-Oct 18, 2012
13:13
59Death (10)Kirin Tor-EU-Oct 18, 2012
16:34
60Anameda ashrankaKirin Tor-EU-Oct 18, 2012
16:57
61Go Oùt (10)Kirin Tor-EU-Oct 18, 2012
19:18
62Never Mind (10)Kirin Tor-EU-Oct 18, 2012
20:27
63Heroes of the Horde (10)Kirin Tor-EU10ListOct 18, 2012
20:45
64Xenos (10)Kirin Tor-EU10ListOct 18, 2012
22:47
65Non nobis domineKirin Tor-EU25ListOct 19, 2012
12:52
66Pull Emploi (10)Kirin Tor-EU-Oct 19, 2012
14:32
67Clan CendreneigeKirin Tor-EU-Oct 19, 2012
15:50
68Phöenix (10)Kirin Tor-EU25ListOct 19, 2012
20:25
69Les loups renaissants (10)Kirin Tor-EU-Oct 20, 2012
14:38
70La Rose PourpreKirin Tor-EU-Oct 20, 2012
16:10
71Le Vent Du NorfendreKirin Tor-EU10ListOct 21, 2012
00:29
72Raid is DeadKirin Tor-EU10ListOct 21, 2012
08:30
73AdmemoryKirin Tor-EU25ListOct 21, 2012
14:55
74Slackers (10)Kirin Tor-EU10ListOct 21, 2012
18:00
75Sancta Lumen (10)Kirin Tor-EU10ListOct 21, 2012
20:44
75Nightside (10)Kirin Tor-EU10ListOct 21, 2012
20:44
75Seed (10)Kirin Tor-EU25ListOct 21, 2012
20:44
78Cercle Dun Dagda (10)Kirin Tor-EU10Oct 21, 2012
20:45
79Les Templiers des Ames (10)Kirin Tor-EU-Oct 22, 2012
21:04
80Unleash WarKirin Tor-EU-Oct 23, 2012
12:30
81DïvïneKirin Tor-EU10ListOct 23, 2012
15:54
82HatredKirin Tor-EU10Oct 23, 2012
19:48
83les chymeres (10)Kirin Tor-EU10Oct 23, 2012
20:14
84Les Déjantes (10)Kirin Tor-EU-Oct 24, 2012
14:16
85Les vengeurs de la nuitKirin Tor-EU-Oct 24, 2012
17:15
86Le Cercle Des AncïensKirin Tor-EU-Oct 24, 2012
19:11
87Expert And Eternal (10)Kirin Tor-EU10Oct 24, 2012
19:28
88No NameKirin Tor-EU10ListOct 24, 2012
20:46
88AsyliumKirin Tor-EU-Oct 24, 2012
20:46
90Aspects et Astres (10)Kirin Tor-EU-Oct 25, 2012
12:00
91Rush (10)Kirin Tor-EU10Oct 25, 2012
19:43
92Le Reve dEmeraude (10)Kirin Tor-EU10Oct 25, 2012
20:09
93Ascension (10)Kirin Tor-EU25ListOct 25, 2012
21:08
94Extralucidre (10)Kirin Tor-EU10Oct 25, 2012
21:10
95Ðunes Ecarlates (10)Kirin Tor-EU-Oct 26, 2012
09:17
96La confrérie des justesKirin Tor-EU-Oct 26, 2012
14:42
97RuthlessKirin Tor-EU-Oct 26, 2012
17:13
98Empreinte du DragonKirin Tor-EU10ListOct 27, 2012
10:51
99FabulosaKirin Tor-EU10ListOct 27, 2012
12:49
100Rush or Wipe (10)Kirin Tor-EU-Oct 27, 2012
15:31
101Alliance improbable (10)Kirin Tor-EU10Oct 28, 2012
09:24
101Les Indomptes (10)Kirin Tor-EU10ListOct 28, 2012
09:24
103FallenKirin Tor-EU10ListOct 28, 2012
17:23
104Thalion Of Anarion (10)Kirin Tor-EU10Oct 28, 2012
20:45
105Insanis (10)Kirin Tor-EU10ListOct 28, 2012
21:10
106Le TalandraKirin Tor-EU10ListOct 29, 2012
18:12
107Clan Soleil RougeKirin Tor-EU10ListOct 30, 2012
14:02
108Unnamed (10)Kirin Tor-EU10ListOct 30, 2012
19:18
109Éclipse (10)Kirin Tor-EU10Oct 30, 2012
21:15
110Farm and CraftKirin Tor-EU10ListOct 31, 2012
08:04
111Gardiens du tempsKirin Tor-EU-Oct 31, 2012
09:40
112EluveitieKirin Tor-EU10ListOct 31, 2012
12:09
113Cartographie des NuagesKirin Tor-EU25ListOct 31, 2012
12:38
114The skulls (10)Kirin Tor-EU10ListOct 31, 2012
21:14
115À sang pour sangKirin Tor-EU-Oct 31, 2012
21:18
116Les pas sympasKirin Tor-EU-Nov 1, 2012
15:24
117Mea Culpa (10)Kirin Tor-EU25Nov 1, 2012
19:54
118Gangstaz Paradise (10)Kirin Tor-EU10Nov 1, 2012
20:01
119IñerTie (10)Kirin Tor-EU10Nov 1, 2012
20:39
120les anges blancs (10)Kirin Tor-EU-Nov 2, 2012
19:37
121Lama CorpKirin Tor-EU10ListNov 3, 2012
00:15
122AscensïonKirin Tor-EU10ListNov 3, 2012
13:02
123Les vents De la MortKirin Tor-EU10ListNov 4, 2012
09:36
124Animah (10)Kirin Tor-EU10ListNov 4, 2012
20:05
125Elysium (10)Kirin Tor-EU-Nov 5, 2012
126Outsiders (10)Kirin Tor-EU10Nov 5, 2012
20:37
127Lune Ascendante (10)Kirin Tor-EU10ListNov 5, 2012
20:48
128Nemoria (10)Kirin Tor-EU10Nov 5, 2012
20:49
129hakuna matataKirin Tor-EU10ListNov 5, 2012
20:57
130Compagnie du Minotaure (10)Kirin Tor-EU10Nov 5, 2012
21:02
131Chienne de guerreKirin Tor-EU10ListNov 6, 2012
10:24
132Les potes agésKirin Tor-EU10ListNov 7, 2012
17:35
133le retour des rois (10)Kirin Tor-EU10ListNov 7, 2012
20:56
134Les Héros de KalimdorKirin Tor-EU-Nov 7, 2012
20:59
135La Saveur AmbréeKirin Tor-EU10ListNov 8, 2012
08:46
136Les Serviteurs du PalaisKirin Tor-EU25ListNov 8, 2012
09:54
137Lunctis Viribus (10)Kirin Tor-EU10ListNov 8, 2012
20:31
138Les Guides du Néant (10)Kirin Tor-EU10Nov 8, 2012
22:30
139Lécu bordé de nouilleKirin Tor-EU-Nov 9, 2012
18:40
140Inglørious (10)Kirin Tor-EU25Nov 9, 2012
20:33
141Culte du CrépusculeKirin Tor-EU10ListNov 9, 2012
20:41
142Ravens (10)Kirin Tor-EU10ListNov 9, 2012
21:50
143Lumière naissante (10)Kirin Tor-EU10ListNov 10, 2012
22:43
144AscendanceKirin Tor-EU10ListNov 11, 2012
21:41
145FacepalmKirin Tor-EU10ListNov 12, 2012
15:24
146Reborn or not (10)Kirin Tor-EU10ListNov 12, 2012
21:18
147Shadow FistKirin Tor-EU10Nov 12, 2012
21:22
148Le Sanctuaire du Temps (10)Kirin Tor-EU10Nov 12, 2012
21:36
149Feu de Camp (10)Kirin Tor-EU10Nov 13, 2012
21:07
150Clan NoirsangKirin Tor-EU-Nov 14, 2012
15:01
151Arthaïr (10)Kirin Tor-EU10Nov 14, 2012
20:16
152Try AgaiinKirin Tor-EU-Nov 15, 2012
12:04
153Voile de CendreKirin Tor-EU10ListNov 15, 2012
14:09
154Lys Royal (10)Kirin Tor-EU10Nov 15, 2012
20:27
155Post Tenebras LüxKirin Tor-EU10ListNov 15, 2012
20:56
156Looser Flamboyant (10)Kirin Tor-EU10Nov 15, 2012
21:22
157Cyclone (10)Kirin Tor-EU-Nov 15, 2012
22:11
158Gnomes IncKirin Tor-EU10ListNov 16, 2012
20:29
159Machinist (10)Kirin Tor-EU10ListNov 16, 2012
20:31
160Les Minotaures (10)Kirin Tor-EU10ListNov 16, 2012
21:38
161Bloody Kisses (10)Kirin Tor-EU10ListNov 17, 2012
15:24
162Ailes de SangKirin Tor-EU-Nov 19, 2012
20:17
163LanceA (10)Kirin Tor-EU10Nov 19, 2012
21:16
164Évolution (10)Kirin Tor-EU10ListNov 19, 2012
21:20
165Edenne (10)Kirin Tor-EU10ListNov 20, 2012
16:42
166Les Damnés d IllidanKirin Tor-EU10ListNov 20, 2012
17:07
167Pax LegatusKirin Tor-EU-Nov 21, 2012
10:45
168PhoenixKirin Tor-EU10ListNov 21, 2012
15:46
169Last Hope (10)Kirin Tor-EU10ListNov 21, 2012
20:31
170The stranglersKirin Tor-EU10ListNov 22, 2012
12:11
171La Rose MauveKirin Tor-EU10ListNov 23, 2012
20:46
172Ligue naturalisteKirin Tor-EU-Nov 24, 2012
00:26
173La Marche FunèbreKirin Tor-EU-Nov 24, 2012
19:53
174Osmose (10)Kirin Tor-EU10ListNov 25, 2012
20:21
175Sombre Alliance (10)Kirin Tor-EU10ListNov 28, 2012
21:31
176Engeance (10)Kirin Tor-EU10ListNov 28, 2012
22:30
177RetributionKirin Tor-EU10ListNov 29, 2012
15:42
178Unleash (10)Kirin Tor-EU10ListNov 29, 2012
20:16
179ØrigineKirin Tor-EU-Dec 3, 2012
20:22
180Warms (10)Kirin Tor-EU10ListDec 3, 2012
21:10
181Légendes (10)Kirin Tor-EU10ListDec 4, 2012
21:20
182errare humanum est (10)Kirin Tor-EU25ListDec 5, 2012
17:53
183Les Dragons Célestes (10)Kirin Tor-EU10ListDec 5, 2012
20:42
184Symposium Gaming (10)Kirin Tor-EU10ListDec 5, 2012
20:53
185Tested and ApprovedKirin Tor-EU10ListDec 6, 2012
19:41
186Wolf Spirit (10)Kirin Tor-EU10ListDec 6, 2012
21:20
187Eldor EternälKirin Tor-EU10ListDec 6, 2012
21:30
188Division Tombe-ChimèresKirin Tor-EU10ListDec 8, 2012
14:50
189des MoustachesKirin Tor-EU10ListDec 10, 2012
23:43
190Les Gardiens Azuréens (10)Kirin Tor-EU10ListDec 12, 2012
20:58
191FoxDieKirin Tor-EU10ListDec 13, 2012
14:38
192Blood Song (10)Kirin Tor-EU10ListDec 13, 2012
20:12
193Chercheur de Soleil (10)Kirin Tor-EU10ListDec 13, 2012
20:27
194DarkTribe (10)Kirin Tor-EU10ListDec 13, 2012
21:43
195ImpartialKirin Tor-EU10ListDec 13, 2012
22:57
196Æternum (10)Kirin Tor-EU10ListDec 14, 2012
21:54
197Chevaliers du DestinKirin Tor-EU25ListDec 15, 2012
15:19
198VeilleursKirin Tor-EU-Dec 16, 2012
09:09
199le coeur de la nuit (10)Kirin Tor-EU10ListDec 16, 2012
20:23
200Temple ZenKirin Tor-EU-Dec 17, 2012
12:39
201Les Loups du Nord (10)Kirin Tor-EU10ListDec 17, 2012
18:31
202Myrmidon (10)Kirin Tor-EU10ListDec 19, 2012
20:30
203Knights of the uranes (10)Kirin Tor-EU10ListDec 21, 2012
22:38
204Ombre Lune (10)Kirin Tor-EU10ListDec 22, 2012
19:57
205Hôpital H MontgomeryKirin Tor-EU10ListDec 26, 2012
16:11
206Ordre des ténèbresKirin Tor-EU25ListDec 26, 2012
18:40
207Les Dragonniers du TempsKirin Tor-EU-Dec 27, 2012
20:34
208Les Lames de LordaeronKirin Tor-EU10ListJan 1, 2013
16:14
208De GitanieKirin Tor-EU10ListJan 1, 2013
16:14
210La Ligue Des Ombres (10)Kirin Tor-EU-Jan 1, 2013
16:35
211KwartzKirin Tor-EU10ListJan 2, 2013
19:53
212Maison Von TarkinKirin Tor-EU10ListJan 4, 2013
15:17
213StormguardKirin Tor-EU10ListJan 4, 2013
21:13
214Heaven Dream (10)Kirin Tor-EU-Jan 9, 2013
22:10
215Supremacy (10)Kirin Tor-EU10ListJan 11, 2013
21:38
216GøldKirin Tor-EU10ListJan 14, 2013
22:02
217Les RédempteursKirin Tor-EU10ListJan 15, 2013
17:59
218Memoria (10)Kirin Tor-EU10ListJan 16, 2013
20:56
219Legacy of DarknessKirin Tor-EU10ListJan 16, 2013
21:21
220Institut EbonlockeKirin Tor-EU10ListJan 24, 2013
17:36
221WRUNGKirin Tor-EU10ListJan 26, 2013
15:04
222Broyeurs De GnômesKirin Tor-EU-Jan 29, 2013
12:31
223Clubhouse des sceleratsKirin Tor-EU10ListJan 29, 2013
14:20
224La TeamKirin Tor-EU10ListFeb 3, 2013
13:28
225ExilésKirin Tor-EU10ListFeb 5, 2013
13:34
226Death to the Weak (10)Kirin Tor-EU10ListFeb 6, 2013
20:25
227Sectumsempra (10)Kirin Tor-EU10ListFeb 6, 2013
20:42
228ReturnKirin Tor-EU10ListFeb 11, 2013
13:53
229Aube Imaginaire (10)Kirin Tor-EU10ListFeb 11, 2013
18:50
230BlindsideKirin Tor-EU10ListFeb 15, 2013
11:53
231La SøurceKirin Tor-EU10ListFeb 16, 2013
21:45
232Les AffranchisKirin Tor-EU10ListFeb 19, 2013
21:48
233Sons Of LibertyKirin Tor-EU10ListFeb 21, 2013
15:03
234Rage (10)Kirin Tor-EU10ListFeb 21, 2013
20:35
235Epik clubKirin Tor-EU10ListFeb 23, 2013
16:40
236Hillium (10)Kirin Tor-EU10ListFeb 24, 2013
20:25
237SaintGraalKirin Tor-EU10ListFeb 25, 2013
12:43
238Maison du Coeur de LionKirin Tor-EU10ListFeb 25, 2013
13:01
239In Pull VeritasKirin Tor-EU10ListFeb 26, 2013
00:12
240Les Poulets FurieuxKirin Tor-EU10ListMar 1, 2013
19:05
241Dark TemplarsKirin Tor-EU10ListMar 3, 2013
23:01
242La Talamasca (10)Kirin Tor-EU10ListMar 5, 2013
21:51
243La légion des DarkinsKirin Tor-EU10ListMar 7, 2013
14:04
244Rejetons des DragonsKirin Tor-EU10ListMar 7, 2013
20:01
245Pax LegatumKirin Tor-EU10ListMar 10, 2013
20:50
246Clan SangrehaineKirin Tor-EU10ListMar 13, 2013
13:49
247Guerriers de l AubeKirin Tor-EU10ListMar 13, 2013
18:45
248Parøxysm (10)Kirin Tor-EU10ListMar 13, 2013
19:56
249Dark Thunder (10)Kirin Tor-EU10ListMar 13, 2013
20:42
250Why Not TodayKirin Tor-EU10ListMar 15, 2013
18:10
251TenacityKirin Tor-EU10ListMar 15, 2013
20:08
252Les Frêres Talbuk (10)Kirin Tor-EU10ListMar 15, 2013
20:31
253Maison Brise ArdenteKirin Tor-EU10ListMar 16, 2013
15:00
254Down or Die (10)Kirin Tor-EU10ListMar 18, 2013
21:09
255Per Inania Regna (10)Kirin Tor-EU10ListMar 19, 2013
21:29
256IØ (10)Kirin Tor-EU10ListMar 23, 2013
20:59
257ResistanceKirin Tor-EU10ListMar 23, 2013
21:32
258ProphétiesKirin Tor-EU10ListMar 24, 2013
18:32
259kashmirKirin Tor-EU10ListMar 27, 2013
22:50
260The Deadly KissKirin Tor-EU10ListMar 28, 2013
20:43
261Born to be wild (10)Kirin Tor-EU-Mar 28, 2013
22:33
262Requiescat (10)Kirin Tor-EU10ListMar 31, 2013
19:20
263Prophétie (10)Kirin Tor-EU10ListMar 31, 2013
19:45
264Sursum CordaKirin Tor-EU10ListApr 2, 2013
12:19
265TheroshaKirin Tor-EU10ListApr 4, 2013
19:34
266est mentalement perturbéKirin Tor-EU-Apr 5, 2013
18:34
267SaturneKirin Tor-EU10ListApr 7, 2013
07:55
268Gardiens de l AubeKirin Tor-EU10ListApr 9, 2013
21:08
269ZombilleniumKirin Tor-EU10ListApr 12, 2013
14:52
270MarsKirin Tor-EU10ListApr 14, 2013
19:39
271Miräge (10)Kirin Tor-EU10ListApr 15, 2013
19:27
272ProcessKirin Tor-EU10ListApr 19, 2013
14:26
273No More Nesquik (10)Kirin Tor-EU10ListApr 19, 2013
19:17
274Molon LabeKirin Tor-EU10ListApr 21, 2013
21:56
275Murlocs Asylum (10)Kirin Tor-EU-Apr 26, 2013
19:48
276Les Apôtres de ValithriaKirin Tor-EU10ListApr 29, 2013
12:55
277Novus Ordo SeclorumKirin Tor-EU10ListApr 29, 2013
17:42
278Stupid RabbitsKirin Tor-EU10ListApr 30, 2013
22:39
279Arcane (10)Kirin Tor-EU10ListMay 5, 2013
19:25
280Les Consuls (10)Kirin Tor-EU10ListMay 5, 2013
19:40
281Visceral (10)Kirin Tor-EU10ListMay 10, 2013
19:08
282Les Fils de l AnarchieKirin Tor-EU10ListMay 11, 2013
21:19
283Exode (10)Kirin Tor-EU10ListMay 13, 2013
20:56
284Gardes de la lumiereKirin Tor-EU10ListMay 13, 2013
21:53
285Seigneurs De Guerre (10)Kirin Tor-EU10ListMay 16, 2013
19:58
286FaërieKirin Tor-EU10ListMay 23, 2013
14:28
287les barbaresKirin Tor-EU10ListMay 24, 2013
16:59
288Les ScribesKirin Tor-EU10ListMay 26, 2013
20:26
289rejeton de krosiaKirin Tor-EU10ListMay 30, 2013
19:47
290Au Lutin ChanceuxKirin Tor-EU10ListJun 3, 2013
13:57
291Fantasme ReloadedKirin Tor-EU10ListJun 3, 2013
21:06
292Void StigmaKirin Tor-EU10ListJun 4, 2013
17:11
293Les neuf soeursKirin Tor-EU10ListJun 8, 2013
21:34
294La IVème LicenceKirin Tor-EU10ListJun 13, 2013
14:12
295Conseil KaldoreïKirin Tor-EU10ListJun 18, 2013
22:19
296HaïliteKirin Tor-EU10ListJun 20, 2013
17:46
297Fils de GarithosKirin Tor-EU10ListJun 27, 2013
10:29
298Revenge of the DragønsKirin Tor-EU-Jun 29, 2013
21:38
299UprisingKirin Tor-EU10ListJul 3, 2013
17:06
300Happy ßurst Day (10)Kirin Tor-EU10ListJul 5, 2013
15:44
301Champions de la paixKirin Tor-EU10ListJul 8, 2013
13:57
302Horde et ChaosKirin Tor-EU10ListJul 8, 2013
14:18
303Irish MagicKirin Tor-EU10ListJul 11, 2013
10:03
304Clan DanseLamesKirin Tor-EU10ListJul 16, 2013
17:50
305Family rules (10)Kirin Tor-EU10ListJul 25, 2013
15:03
306Ni vue ni connueKirin Tor-EU10ListJul 27, 2013
16:20
307Clan SombrecoeurKirin Tor-EU10ListAug 4, 2013
16:07
308AucastelKirin Tor-EU10ListAug 11, 2013
12:35
309øblidiousKirin Tor-EU10ListAug 12, 2013
14:23
310Bløød LegiønKirin Tor-EU10ListAug 12, 2013
19:18
311Sentinelles de LordaeronKirin Tor-EU10ListAug 17, 2013
12:55
312InvadersKirin Tor-EU10ListAug 21, 2013
08:56
313Les pilons du tønnerreKirin Tor-EU10ListAug 24, 2013
23:14
314La Croisade de l AubeKirin Tor-EU10ListSep 2, 2013
22:12
315Dernier ClanKirin Tor-EU10ListSep 7, 2013
13:25
316Gardiens des SongesKirin Tor-EU10ListSep 10, 2013
12:00
317Celtic LegendsKirin Tor-EU10ListSep 15, 2013
15:11
318La Confrérie des LoupsKirin Tor-EU10ListSep 16, 2013
11:08
319NostalgiaKirin Tor-EU10ListSep 16, 2013
18:55
320Aube du NordKirin Tor-EU10ListSep 17, 2013
09:08
321Le Porc qui PiqueKirin Tor-EU10ListSep 18, 2013
16:17
322Les TendresKirin Tor-EU10ListSep 20, 2013
12:21
323Empire NainKirin Tor-EU10ListSep 22, 2013
15:40
324Les PignioufsKirin Tor-EU10ListSep 25, 2013
17:43
325Ordo PhenicisKirin Tor-EU10ListOct 8, 2013
16:37
326chez nousKirin Tor-EU10ListOct 9, 2013
13:04
327Clan Hache sangKirin Tor-EU10ListOct 14, 2013
16:53
328Orc N RollKirin Tor-EU10ListOct 27, 2013
13:20
328ÐeitiesKirin Tor-EU10ListOct 27, 2013
13:20
330Ligue des séparatistesKirin Tor-EU10ListOct 27, 2013
19:51
331Consortium RoyalKirin Tor-EU10ListNov 2, 2013
19:04
332Magna VeritasKirin Tor-EU10ListNov 23, 2013
00:04
333SkylineKirin Tor-EU10ListNov 25, 2013
21:13
334Un nom original et drôleKirin Tor-EU10ListDec 9, 2013
21:19
335Swarm (10)Kirin Tor-EU10ListDec 22, 2013
00:57
336The Jokers BabyKirin Tor-EU10ListDec 25, 2013
17:49
337Vagrants Of IceKirin Tor-EU10ListDec 25, 2013
19:33
338Kiss My DouckaqueKirin Tor-EU10ListJan 6, 2014
22:31
339CitiusKirin Tor-EU10ListJan 12, 2014
16:36
340Terre sacréKirin Tor-EU10ListJan 19, 2014
14:32
341Run you FoolsKirin Tor-EU10ListFeb 1, 2014
12:46
342Hope of DestinyKirin Tor-EU10ListFeb 5, 2014
20:22
343SymphoniaKirin Tor-EU10ListFeb 6, 2014
20:39
344UlteamKirin Tor-EU10ListFeb 9, 2014
18:54
345Overmind (10)Kirin Tor-EU10ListFeb 11, 2014
17:34
346end of hopeKirin Tor-EU10ListFeb 13, 2014
18:11
347La Ligue séparatisteKirin Tor-EU10ListFeb 15, 2014
13:03
348Valar MørghulisKirin Tor-EU10ListMar 4, 2014
21:30
349Dragon Knight FeverKirin Tor-EU10ListMar 14, 2014
20:29
350InnistradKirin Tor-EU10ListApr 25, 2014
20:41
351Main de MograineKirin Tor-EU10ListMay 1, 2014
17:12
352La Légion de FerKirin Tor-EU10ListMay 22, 2014
19:12
353Le Verdict ÉcarlateKirin Tor-EU10ListJun 4, 2014
12:50
354AërenalKirin Tor-EU10ListJun 23, 2014
14:29
355Illuminati UmbraeKirin Tor-EU10ListJul 19, 2014
17:30
356ShadowsKirin Tor-EU10ListSep 7, 2014
22:10Popular Raiding and PvP Talents
Popular Raiding and PvP Glyphs
Popular Raiding and PvP Specs
Loot Rank for BiS Gear, Gemming, Reforging

Latest News (all news)
Hiding Alts
Exciting Times Ahead for GuildOx!
GuildOx Has a New Owner
Warlords of Draenor Announced
Farewell GuildOx Fans


Premium Guilds Recruiting
Livin Large
Sargeras-US
T16H 14/14
Khaos
Silvermoon-US
T16H 9/14
Apocàlyptica
Illidan-US
T16 14/14
Metric
Area 52-US
T16H 9/14
Zen
Nagrand-US
T16H 11/14
Death Penalty
Mal'Ganis-US
T16 14/14
RA
Alleria-EU
T16H 11/14
Lawless Era
Magtheridon-EU
T16H 13/14
Ten Angry Nerds
Kel'Thuzad-US
T16H 13/14
Cobra Kai
Defias Brotherhood-EU
T16H 5/14

WoW Guild Stats
Live Guilds351867
Ranked Raiding Guilds45553
Active Raiding Guilds16503

Featured Articles
GuildOx Ranks Achievements and Titles
GuildOx Adds Popular Glyphs
GuildOx Debuts Spec Tracking
GuildOx Adds Alt Detection
Blizzard's Top WoW Fansites feat. GuildOx
Top Ten WoW Security Steps

© Copyright GuildOx 2013 | Privacy